Personvern

 

§ 1 Registrering og lagring av personlige opplysninger

Personopplysninger betyr informasjon om personlige eller faktiske forhold rundt en kjent/gjenkjennelig person, navn, adresse eller telefonnummer. Når du bruke vårt nettsted samler vi inn følgende informasjon nevnt nedenfor til interne system-relaterte og statistiske formål: Navnet på siden du har angitt i leseren, operativsystemet og domenet sender forespørselen, datoen og tidspunktet for besøket, søkemotoren ble brukt, kortsiktig for filene som ble lastet ned. Vi samler kun inn informasjon som er nødvendig for å fullføre en handel eller kundehenvendelse. Du kan når som helst be om å få se informasjonen som er lagret, endre eller be om å få informasjonen slettet.

 

§ 2 Bruk, deling og sletting av personlig informasjon

De personlige opplysningene du gir oss vil bare brukes for den opprinnelige hensikten som for eksempel å svare på en forespørsel, utføre en bestilling, deltakelse i en konkurranse eller kredittvurdering. Vi vil aldri selge din personlige informasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi på myndighetenes forespørsel i enkeltsaker har retten til å avsløre informasjon hvis dette kreves i straffesaker, eller det er nødvendig å håndheve opphavsretten til åndsverk.

 

§ 3 Informasjon og lagring

StayHome lagrer følgende informasjon om sine Kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med tegning av Avtalen, samt senere informasjon om bruk av tjenester og produkter som kunden bestiller, herunder lagring pålagt ved lov. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av Avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Videre benyttes opplysningene til markedsføring, analyse av kundeadferd, samt til utsendelse av nyhetsbrev og annen informasjon.

StayHome vil oppbevare opplysninger om Kunden i en rimelig og begrenset tidsperiode etter utløpet av Avtalen for eventuell senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om StayHomes produkter og tjenester.

 

§ 4 Taushetsplikt

StayHome plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om alle opplysninger StayHome har fått om Kunden og Kundens bruk av Tjenesten, med mindre det foreligger samtykke fra Kunden, hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, eller som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det er saklig grunn.

Dersom StayHome utleverer kundeinformasjon vil dette skje i henhold til skriftlig databehandleravtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til kun å behandle opplysninger i samsvar med formålet med denne kontrakten og lovgivningen. StayHome vil kun utlevere kundeopplysninger til mottaker i land utenfor EØS dersom dette er tillatt i medhold av loven.

 

§ 5 Lagring av personligeopplysninger ved kundeservice

StayHome registrerer og lagrer personopplysninger også i forbindelse med henvendelser til vår kundeservice. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. StayHome forbeholder seg retten til å gjøre opplysninger om Kunden tilgjengelig i anonymisert form. Videre forbeholder StayHome seg retten til å utlevere personopplysninger om Kunden til partnere og andre tredjeparter som ledd i oppfyllelsen av Avtalen eller utførelse av Tjenesten. StayHome har videre rett til å utlevere personopplysninger om Kunden dersom dette er pålagt ved lov, eller i tilfeller hvor slik utlevering er nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre.

 

§ 6 Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler (“cookies”) som lagres på computeren din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Vanligvis vil opplysningene som samles i informasjonskapslene overføres til en server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden vil Google nedkorte IP-adressen i land tilknyttet EU/EØS. I unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til USA og avkortes der. På oppdrag fra operatøren av nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, sette sammen rapporter om aktiviteten på nettsiden og å tilby operatøren andre tjenester i forbindelse med bruken av nettsiden. IP-adressen som nettleseren din sender vil ikke kobles med noen annen informason som Google har lagret. Du kan hindre at det lagres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette vil påvirke muligheten du har til å navigere på siden. Du kan hindre at Google sammenholder og bearbeider dataene som informasjonskapslene har generert og din egen bruk av nettsiden (inkl. IP-adressen) ved å laste ned og installere en nettleser plugin som du finner på denne lenken  tools.google.com/dlpage/gaoptout .