Slik går vi frem

Klubben velger produkter

Klubben mottar infoskriv, bestillingskjema og produkter etter avtale

Medlemmene gjør sin innsats

Klubben sender bestillingsskjema til StayHome

StayHome pakker produkter lagvis og sender til klubb

Klubben faktureres for solgte produkter

Dette er vårt utgangspunkt, men vi er fleksible og vil tilrettelegge for din klubbs ønsker og behov