Slik går vi frem

Gruppen velger produkter

Gruppen mottar infoskriv, bestillingskjema og produkter etter avtale

Medlemmene gjør sin innsats

Gruppen sender bestillingsskjema til StayHome

StayHome pakker produktene og sender til gruppen

Gruppen faktureres for solgte produkter

Dette er vårt utgangspunkt, men vi er fleksible og vil tilrettelegge for gruppens ønsker og behov